Kredyt to pewnego rodzaju zobowiązanie, które uregulowane jest pewnymi warunkami i zasadami wytyczonymi przez bank. Zadłużenie to jest odpowiednio oprocentowanie a zasady spłacania kredytu ustala każda placówka z osobna. Aby móc otrzymać kredyt należy spełnić szereg wymogów takich jak: stała praca, wysokie zarobki, wkład własny czy pozytywna historia kredytowa.

Wybierając ofertę banku każdy pożyczkobiorca powinien dokładnie prześledzić i przeanalizować warunki kredytu i jego spłaty, a także ustalić oprocentowanie i inne koszty uzyskania zadłużenia. Spłata kredytu wiąże się z terminowością oraz spełnieniem ogólnych zasad banku, Wiele kredytów kieruje się zasadą spłaty rat malejących, które rozłożone są na zobowiązania miesięczne. Raty te określone są w podpisanej przez strony umowie, a ich wysokość ustalona przez bank. Każda rata kredytu składa się z dwóch głównych części, są nimi: rata kapitałowa – obejmuje cześć pożyczonej kwoty, rata odsetkowa – naliczone odsetki w okresie danej raty. Do raty kredytu należy doliczyć jeszcze kilka dodatkowych zobowiązań, wśród których są np. ubezpieczenie kredytu w przypadku utraty pracy i stałego dochodu, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie niskiego wkładu czy ubezpieczenie pomostowe. Dzięki tego rodzaju poręczeniom zarówno bank, jak i kredytobiorca są w pewien sposób zabezpieczeni.

Aby obliczyć ratę kredytu należy wykorzystać odpowiedni wzór, który zawiera w sobie wszystkie składowe oraz opisuje stałe wysokości procentowe zobowiązań. Należy jednak zwrócić uwagę na rodzaj spłacanych rat – malejące, stałe i do metody spłaty dobrać odpowiednie obliczenia.

W obecnych czasach powstaje coraz więcej programów i aplikacji, które umożliwiają obliczenie i poznanie całkowitej kwoty kredytu, a także poszczególnych rat. Przybliżają okres spłat oraz ich wysokość. Jednym z narzędzi do obliczań zobowiązań jest kalkulator rat kredytowych. Dzięki tym narzędziom możliwe jest obliczenie i porównanie wysokości rat, przy zmianie okresu kredytowania, a także całkowite przeanalizowanie spłat. W kalkulatorze można również prześledzić i przeanalizować cześć kapitałową i odsetkową spłacanego zobowiązania. Dzięki odpowiednio uzupełnionym informacjom, które wymagane są podczas obliczania rat, możliwe jest poznanie oferty banku, a także obliczenie wysokości spłat i preferowanego kredytu. Tego rodzaju narzędzia, to proste w obsłudze, dostępne dla każdego klienta programy, które ułatwią podjęcie decyzji o możliwościach kredytowych oraz wysokości rat. Dzięki kalkulatorom kredytowym możliwa jest wstępna analiza ofert przygotowanych przez poszczególne banki oraz porównanie usług i wstępne wybranie odpowiedniej oferty.

Dzięki tego rodzaju narzędziom nie trzeba zagłębiać się w trudne wzory i wyliczenia, a odpowiednio uzupełniony formularz daje możliwość podjęcia wstępnej decyzji dotyczącej różnego rodzaju zobowiązań kredytowych, a także związanych z nią możliwości kredytobiorcy . Kalkulator kredytowy to bardzo intuicyjne narzędzie, które daje pogląd na proces spłacania rat i planu całego kredytowania.