15 lis Brak komentarzy admin Finanse , ,

Patrząc na sytuację na krajowych rynkach widać, że przedsiębiorcy coraz silniejszą uwagę kierują na znalezienie innych źródeł sponsorowania inwestycji. Tego typu poszukiwanie nie jest czymś co bardzo dziwi zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, pokłosie kryzysu, który niedawno nas dotknął i jego skutki oraz generalnie tendencje do oszczędzania zamiast inwestowania pieniędzy. W powyżej opisanych realiach zachowanie mocnej pozycji wśród innych jest niezwykle ciężkie i wymaga podjęcia szeregu mocno przemyślanych działań, które odbiją się podniesieniem poziomu inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów własnych koniecznych do poniesienia. Rozwiązaniem, które efektywnie wychodzi naprzeciw powyższym uwarunkowaniom i które cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku właścicieli przedsiębiorstw oraz menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie procesów transakcyjnych jest w tym momencie leasing. Stosunek cywilnoprawny, w ramach czego pierwsza ze stron (czyli leasingodawce) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do użytkowania wymienionej na piśmie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na określony okres w zamian za uprzednio ustalone raty leasingowe – a zatem systematycznie wnoszone kwoty przez leasingobiorcę na konto leasingodawcy. Tego typu forma umowy cywilnoprawnej zawiera szereg korzyści zarówno dla leasingobiorcy jak i dla leasingodawcy. Ten pierwszy ma zatem możliwość użytkowania niezbędnego w zarządzanej przez siebie firmie, sprzętu na wyjątkowych warunkach (bez konieczności ponoszenia ogromnych opłat połączonych z wykupem na własność wskazanego dobra) przez ustalony w umowie termin. Myśląc o korzyściach płynących z leasingu ze strony dzierżawiącego trzeba tu wspomnieć przede wszystkim o niskim procencie wkładu własnego a to pozwala zarówno w krótkim jak i wydłużonym wymiarze czasowym zauważyć znaczne oszczędności. Poza tym wspomnieć trzeba także o szansie rozliczenia podatku VAT jak również optymalizacji opłat o charakterze podatkowym – mówimy tu o tzw. tarczy podatkowej, co dodatkowo leży w gestii dzierżawiącego. Spoglądając na tego rodzaju przedsięwzięcie ze strony wynajmującego konieczne będzie zaznaczyć, iż także dla niego udostępnienie określonego sprzętu w ramach leasingu to dość korzystne rozwiązanie szczególnie w sytuacji, w której sam z danego dobra nie korzysta i nie jest mu ono do czegokolwiek potrzebne. Wynajmując wybrany sprzęt w ramach leasingu zyskuje on źródło dodatkowego zysku, otrzymywanego regularnie (najczęściej co miesiąc) przez cały czas obowiązywania umowy. Ważny także jest fakt, iż przez cały czas obowiązywania powyższego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego sprzętu pozostaje leasingodawca. Dopiero po wygaśnięciu trwania umowy przedmiot umowy może przejść (zależnie od rodzaju wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty całego przedsięwzięcia można z całą pewnością stwierdzić, iż jest ono dobre dla dwóch stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Możliwość wypracowania obopólnych korzyści jest w danym przypadku z pewnością jednym z największych plusów i będzie jednym ze szczególnie istotnych powodów, dla których leasing w sensie forma przeprowadzania inwestycji jest tak chwalona zarówno w środowisku przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów udostępniających wymienione dobra, na które jest zainteresowanie.