15 lis Brak komentarzy admin Finanse

Aktualna sytuacja która istnieje na krajowych rynkach nie sprzyja odważnemu podejmowaniu decyzji biznesowych. Wynika to w dużej mierze z kryzysu gospodarczego jaki wpłynął na poszczególne państwa i jakiego skutki dostrzegane są po obecne czasy dla wielu podmiotów uzależnionych w dużej mierze od sytuacji ekonomicznej czy ogólnych nastrojów szerzących się wśród przyszłych klientów. Gdy sytuacja ze strony konkretnej firmy wydaje się fatalna dla przedsiębiorcy skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań odpowiednich do zaistniałej sytuacji – takich które spowodują zachowanie odpowiedniego poziomu rozwoju przy jednoczesnym limitowaniu niepotrzebnych wydatków. Wiadomo, iż najłatwiej będzie ciąć wydatki na inwestycje chociaż na dłuższą metę działanie takie najczęściej przynosi więcej strat niż korzyści. Co zatem zrobić by sprostać trudnym wymaganiom rynku a jednocześnie zachować stabilność finansową konieczną zwłaszcza w okresie rynkowej bessy? Warto zastanowić się nad innymi źródłami finansowania dokonywanych transakcji, takimi jak chociażby leasing. Samofinansowanie inwestycji staje się powoli nieaktualne, w dodatku bardzo kosztowne. Przedsiębiorstwa coraz częściej oddalają się od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności bowiem poza zwykłym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów jest częścią majątku firmy – praktyczne cechy zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej kosztowny ale w codziennym użyciu prawo własności do tegoż nie przyczyni się samo z siebie do osiągnięcia zysków. Zyski wynikają tylko i wyłącznie z użytkowania konkretnego urządzenia, nie zaś z jego posiadania (wyjątek jest taki, że jest się leasingodawcą). Czy warto w związku z tym inwestować ogromną część kapitału firmy w zakup urządzeń na własność w momencie gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym około 80-90% na całej inwestycji? Odpowiedź wydaje się oczywista. Leasing to znacznie ciekawsze wyjście z sytuacji ponieważ pozwala ograniczyć wkład własny do minimum, zbilansować wydatki, zmaksymalizować przychody a to w dzisiejszych czasach jest rzeczą niemalże najważniejszą, bez której nie da się sobie wyobrazić stabilne funkcjonowanie a już na pewno nie gruntowanie swojej pozycji i podporządkowywanie kolejnych partii rynku. Jeśli chcemy sprostać konkurentom należy podejmować działania, które z jednej strony zapewnią wdrożenie potrzebnych inwestycji (np. uposażenie w świetny sprzęt, nabycie pojazdów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wydrenują firmowego zapasu finansowego do poziomu, w którym utrzymanie stabilności majątkowej stanie się realnie zagrożone. Leasing jest rozwiązaniem, które bardzo dobrze wpisuje się w powyższe założenia, jest działaniem, które daje optymalizację stabilności, znacznie korzystniejsze i dużo pewniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest bowiem o wiele bardziej ceniony między przedsiębiorcami biorąc pod uwagę fakt, iż nie pomniejsza zdolności kredytowej a poza tym stwarza opcję skorzystania z paru ulg podatkowych, których w przypadku innych form opłacania inwestycji nie spotkamy. Właśnie z tej przyczyny warto przyjrzeć się precyzyjniej zaletom jakie niesie za sobą wynajmowanie bo są one widoczne niemal na każdym etapie działania umowy – od momentu jej zawarcia, aż po ostatni dzień jej obowiązywania.