13 lis Brak komentarzy admin Finanse

Patrząc na statystyki , które dotyczą popularności leasingu wśród biznesmenów można szybko zauważyć, że przeważająca większość z nich mając wśród opcji do wyboru leasing operacyjny czy finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Zasadniczo nie ma się czemu dziwić ponieważ leasing operacyjny jest opcją przeznaczoną dla znacznie szerszej grupy odbiorców, nastawionych na znaczne zyski w krótkim terminie. Leasing finansowy jest zaś przeznaczony dla stosunkowo niewielkiej grupy klientów choć mimo tego również potrafi przynieść duże profity o ile tylko dany przedsiębiorca dokona świadomego wyboru na podstawie dogłębnej analizy możliwości jakie ta forma proponuje. Leasing finansowy wyróżnia się między innymi tym, iż w jego przypadku to przedsiębiorca zyskuje możliwość osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które w tym samym czasie może wpisać w koszty uzyskania przychodu, praktycznie tak samo jest również w przypadku chociażby odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym istotny również może być fakt braku limitu minimalnego czasu trwania danego biznesmena umowy czy też minimalnej wartości finalnej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny okres ustalony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego trzeba dodatkowo nadmienić o kwestiach związanych z podatkiem VAT, który w takim przypadku powinno się zapłacić w 100% łącznie z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi z pozoru nie lada problem bowiem wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na początku, jednak warto zauważyć, że cieszy się taki sposób wyjątkową popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co się z tym łączy: zyskują one możliwość do odpisania wymienionej tu stawki w wymiarze równym kwocie na jaką obłożony jest przedmiot podpisywanej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy należy dodatkowo pamiętać o jednej podstawowej kwestii dotyczącej przejęcia na własność danego dobra zaraz po finalizacji umowy jego dzierżawienia. Otóż w opisanym tu przykładzie przejęcie owo następuje automatycznie razem ze wpłaceniem przez leasingobiorcę ostatniej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy stanowi formalnie partię majątku przedsiębiorcy, a co za tym idzie należy mieć pełną świadomość takiego stanu rzeczy już na początku dokonywanego procesu zawierania umowy. Leasing finansowy potrafi przynieść korzyści jednak tylko wtedy kiedy jego wybór ma pełne odzwierciedlenie w specyfice prowadzonej działalności. Doskonale sprawdza się on głównie w odniesieniu do przedsiębiorców działających w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na sprzęt o tym charakterze. Poza tym pozytywne skutki w ramach zdecydowania się na leasing finansowy odczują również większe przedsiębiorstwa, dla których istotna między innymi jest szybsza amortyzacja. Zarówno leasing operacyjny jak i leasing finansowy stanowią rozwiązania przynoszące istotne walory. Warto jednak do poszczególnych przypadków podchodzić indywidualnie i w ten sam sposób dokonywać oceny czy też ostatecznego wyboru (z uwzględnieniem wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z powyższych typów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzić się jak najlepiej.